HOMESHARING

Kontakt

Sídlo a fakturační adresa

Naděje pro děti úplňku, z. s.
Žitná 525
250 64 Měšice
IČ: 05643856

Pro vaše dotazy, připomínky a podněty

E-MAIL
homesharing@detiuplnku.cz

TELEFON
+420 777 611 055

Kdo jsme

Jsme spolek Naděje pro děti úplňku sdružující rodiče a další rodinné příslušníky dětí s poruchou autistického spektra. Naše děti mají různě hluboký problém porozumět světu a komunikovat s ním. Dostávají se do izolace a my s nimi. Chceme to změnit.

Mezi naše hlavní aktivity patří advokační, analytická a osvětová činnost, prostřednictvím které se snažíme o systémovou změnu nastavení komplexní péče o děti s autismem.

Naše vize

Chceme dostupné a kvalitní sociální služby, které budou pomáhat rodinám s dětmi i dospělými s autismem. Které nebudou takové klienty odmítat, ale nabídnou rodinám pomoc, jakou potřebují. A budou za to adekvátně zaplacené. Naše iniciativa se soustředí na sociální služby, protože jejich špatnou dostupnost vnímáme jako obzvlášť palčivý problém.

Projekt Homesharing

Se systémem Homesharing jsme se seznámili během návštěv v Irsku a rozhodli se jej přenést do České republiky. Jedná se o inovativní službu, která může významně zlepšit situaci rodin dětí s autismem a následně i dalšími formami zdravotního postižení. Naším cílem je službu v českém prostředí pilotně vyzkoušet a vypracovat její podrobnou metodiku, na jejímž základě se bude moci dále šířit. Z praktických důvodů pracujeme pouze s rodinami z Prahy a Středočeského kraje. V Pardubicích a Pardubickém kraji pilotní projekt Homesharing realizuje Rodinné Integrační Centrum. Oba pilotní projekty podporuje Nadační fond Avast.

Náš tým