HOMESHARING

Co je Homesharing

Moderní a přirozený systém podpory rodin dětí s vážným zdravotním postižením. Pravidelný odlehčovací pobyt dítěte u proškolených hostitelů, který jeho rodině pomůže nabrat nové síly. Péče o děti s autismem je totiž náročná a často nepřetržitá.

Hostitelská rodina či jednotlivec si proto dítě pravidelně bere na předem domluvený čas: pár hodin týdně, odpoledne s přespáním či víkend. Společně si užijí obohacující chvíle, dítě získává nové sociální kontakty a dovednosti, zatímco jeho rodina si může vydechnout.

Cesta hostitele

Jaké jsou výhody Homesharingu?

 • Pro dítě

  Dětem přináší prospěšné životní zkušenosti v novém prostředí, které se pro ně postupně stává známým a bezpečným místem. Přirozeně si tak budují novou síť vztahů, získávají nové zkušenosti a dovednosti. Mají svůj vlastní svět bez rodičů, který potřebují stejně jako zdravé děti.

 • Pro rodiče

  Nabízí odpočinek a odlehčení od rutiny každodenní péče. Umožňuje jim zařídit si běžné věci, nebo se věnovat dalším dětem, na což jim jinak nezbývá čas ani síly. Předchází vyhoření, posiluje rodinné vztahy i celkový zdravý vývoj rodiny. A navíc rodičům dodává naději, že na to vše nejsou sami.

 • Pro hostitele

  Přináší příležitost proniknout do světa lidí se zdravotním postižením. Posiluje tak schopnost empatie, tolerance a trpělivosti, učí oceňovat jinakost. Dává pocit prospěšnosti a smyslu, obohacuje život novými zážitky. Hostitelé navíc přirozeně vytvářejí komunitu, účast v projektu tedy potenciálně přináší i nová přátelství.

 • Pro komunitu

  Místní komunitě nabízí možnost aktivně a přirozeně podporovat lidi s postižením a celkově tak zvyšovat povědomí o jejich potřebách a životním stylu. Má potenciál změnit zaběhnuté formy uvažování a potažmo způsob péče o lidi s handicapem nebo jiným znevýhodněním.

Jak mohu pomoci?

Hostitelská pomoc

Hostitelem se může stát každý, kdo může nabídnout část svého času, energie a prostoru. I chvilka oddychu rodinám pomůže nabrat nové síly.

Hostitelství mě zajímá

Finanční pomoc

Přispět můžete jednorázově nebo posílat peníze každý měsíc. Jakákoli částka pomůže rodinám dětí s autismem a sníží jejich náklady na potřebnou podporu.

Chci vás podpořit